ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ www.grow.co.th

บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 บริการที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทอย่างครบวงจร
เป็นการให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ตลาดและเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการติดต่อซื้อ-ขายทรัพย์สิน
บริษัทฯ สามารถให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน FINANCIAL VALUATION โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี
ซึ่งความสำเร็จของบริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ได้ให้บริการตั้งอยู่บนคติที่ว่า ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้มาตรฐานจรรยาบรรณ
ที่สำคัญของความสำเร็จ คือ ความสามารถของบริษัทฯ ที่รวบรวมมืออาชีพ ด้านที่ปรึกษา ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการให้บริการอื่น ๆ มาเป็นทีมงาน

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
   วัตถุประสงค์ 
         บริษัท โกรเอสทิเมชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเป็นกิจลักษณะ

   มีความเป็นอิสระทางวิชาชีพไม่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจ
   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่มิได้เป็นการประกอบวิชาชีพอิสระ โดยมี
   วัตถุประสงค์ และรายละเอียดประเภททรัพย์สินที่ประเมินดังนี้ ที่ดินว่างเปล่า บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์
   โฮมออฟฟิต เครื่องจักร โรงงาน โครงการที่อยู่อาศัย โครงการสวนเกษตร โครงการสนามกอล์ฟ โครงการรีสอร์ท
   บ้านพักตากอากาศ ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรม ที่ดินพร้อมอาคารอุตสาหกรรม ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน
   ที่ดินพร้อมอาคารชุดพักอาศัย  และให้บริการการประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภท INTANGIBLE ASSETS
   ได้แก่ ประทานบัตร ใบอนุญาต สิทธิการประกอบธุรกิจ สิทธิการเช่าที่ดิน ร้านค้าพลาซ่า อาคารหรือห้องชุด
   และมูลค่าของโครงการต่างๆ เป็นต้น 


          บริษัท โกรเอสทิเมชั่น จำกัด มีความพร้อมที่จะทำการประเมินทรัพย์สินทุกประเภท ในทุกพื้นที่
ภายในประเทศไทยและ บริษัท โกรเอสทิเมชั่น จำกัด  ได้ขยายกิจการสาขาโดยเปิดศูนย์ประเมินทรัพย์สิน  
ประกอบด้วย   สาขากรุงเทพฯ , สาขาเชียงใหม่ ,  สาขาขอนแก่น ,  สาขาชลบุรี , สาขานครศรีธรรมราช

GrowEstimation บริษัทประเมิน ประเมินทรัพย์สิน รับประเมินราคาบ้าน ประเมินคอนโด ประเมินที่ดิน ประเมินเครื่องจักร ประเมินโรงาน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ประเมินบ้าน ประเมินที่ดิน ประเมินเครื่องจักร ประเมินอาคารและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ วิเคราะห์ตลาดและเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

Engine by shopup.com