• admin
  6 ปีที่แล้ว

  ตำแหน่งประเมินราคาทรัพย์สิน (หลายอัตรา)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจและประเมินราคาทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  - เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี

  - การศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป

  - มีพาหนะ รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์

  - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  - หากมีประสบการณ์ด้านการประเมิน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

  สามารถเดินทางมาสมัครได้ที่ บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด 
  ตั้งอยู่ที่ อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
  เลขที่ 89/11 ซอยนาทอง ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-248-7672-3

  xxx.xxx.xxx.xxx
Engine by shopup.com